Official page of village

Official page of village

Employment


 • Adresa:
  • Zákamenné 1002
  • 029 56 Zákamenné
  • Slovenská republika
 • Telefón:
  • 043/5592300
 • Mobil:
  • 0911 487 407
 • Fax:
  • 043/5505622
 • E-mail:

Zamestnanci obecného úradu:

Meno

Funkcia

Telefón

Jozef Peňák

Prednosta obecného úradu

043/5505613

0905 228 701

Jana Večerková

Sekretariát, pokladňa

043/5592300

Katarína Sivčáková

Matrika, evidencia obyvateľstva

043/5505622

Ing. Marta Florková

Ekonómka, účtovníčka

043/5505625

Mgr. Blažena Durčáková

Správca dane, mzdy

043/5505625

Mgr. Marta Glejtková

Hlavná kontrolórka

043/5505627

Mgr. Veronika Polťáková

Kultúra, sociálne veci

043/5505627

 

Knihovník

0915675375

Mgr. Mária Antušáková

Miestne dane - PDO, voda

043/5505626

Jana Laššáková

Administratívna pracovníčka - učtovníčka

043/5505626

 

Meno

Funkcia

Ján Michalica

vodič, elektrikár, údržbár

Milan Večerek

robotník, hrobár

Milan Kurňavka

vodič, vodár, údržbár

Vladimír Boškaj

vodič, mechanik

Milan Kolenčík

stavebný robotník

Emil Mravčák

stavebný robotník

Otília Vrábľová

upratovačka ObZS

Margita Kurňavková

upratovačka OcÚ, KD

Helena Balúnová

upratovačka KD

Emília Beňušová

opatrovateľka

Justína Jendrašíková

opatrovateľka

Emília Koklesová

opatrovateľka

Štefan Kolenčík

vodič, robotník

Miroslav Kokles

správca cintorína, robotník, vodič

Spoločný obecný úrad Zákamenné:

 • Adresa:
  • Hattalova 367/15
  • 029 01 Námestovo
  • Slovenská republika
 • Telefón:
  • 043/5581105
 • Fax:
  • 043/5581844

Školský úrad

Stavebný úrad

Opatrovateľská služba

Mgr. Ľubica Miklušičáková
PaedDr. Alena Čajková

Ing. Jozef Pavlík
Mgr. Jarmila Ivanová
Ing. Karol Kolčák
Viera Verníčková

Ľudmila Iglarčíková