Official page of village

Official page of village

Contacts


 • Adresa:
  • Námestie J. Vojtaššáka 1002/12
  • 029 56 Zákamenné
  • Slovenská republika
 • Telefón:
  • 043/5592300
 • Mobil:
  • 0911 487 407
 • Fax:
  • 043/5505622
 • E-mail:

Zamestnanci obecného úradu:

Meno

Funkcia

Telefón

Jozef Peňák

Prednosta obecného úradu

043/5505613

0905 228 701

Jana Večerková

Sekretariát, pokladňa

043/5592300

Katarína Sivčáková

Matrika, evidencia obyvateľstva

043/5505622

Ing. Marta Florková

Ekonómka, účtovníčka

043/5505625

Mgr. Blažena Durčáková

Správca dane, mzdy

043/5505625

Mgr. Marta Glejtková

Hlavná kontrolórka

043/5505627

Mgr. Veronika Polťáková

Kultúra, sociálne veci

043/5505627

 

Knihovník

0915675375

Barbora Vojtaššáková

Miestne dane - PDO, voda

043/5505626

Jana Laššáková

Administratívna pracovníčka - učtovníčka

043/5505626