späť

06.07.2021 Zrušenie trvalého pobytu Michaliga

OZNÁMENIE

O    ZRUŠENÍ    TRVALÉHO    POBYTU

     Ohlasovňa pobytu v Zákamennom  na návrh občana , vlastníka  budovy, alebo jej časti  podľa § 7, odst. 1 písm.  f  zákona č. 253/1998 o hlásení pobytu  občanov  Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení  zákona  č. 454/2004 Z.z. 

 zrušila  dňom   06.07.2021   trvalý pobyt

Tomáš  Michaliga, rod. Michaliga, nar. 19.08.1989

Na adrese      Zákamenné, Ulica Podkamenné 40/4

    • Miesto nového trvalého pobytu je  obec   ZÁKAMENNÉ .

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu. 

Úradna tabuľa

Obecné oznamy

Osobný údaj

Obrázok

Organizácie a spolky v obci

napiste nam podnet Pošlite nám svoje názory, podnety a pripomienky
Napísať podnet