späť

16.10.2019 Návrh hlavných úloh na rok 2020

Obec Zákamenné a poslanci obecného zastupiteľstva navrhli hlavné úlohy na rok 2020:

  1. Vodojemy a vodné zdroje v obci Zákamenné.  Rekonštrukcia technického vybavenia, budov a oplotenia vodných zdrojov.
  2. Zvýšenie bezpečnosti pre chodcov v našej obci. Vybudovanie prechodov pre chodcov, riešenie dopravnej situácie pri ZŠ a ostatné dopravné značenie v obci.
  3. Budovanie miestnych komunikácií v novej IBV Zásihlie (cirkevné pozemky na Farskom Briežku).
  4. Dobudovanie vyučovacích priestorov v ZŠ.
  5. Rekonštrukcia oplotenia v starom cintoríne a estetická úprava drevín.
  6. Príprava geometrických plánov, vykupovanie pozemkov pod miestne komunikácie (Špitáľ, Farský Briežok), príprava projektovej dokumentácie na vybudovanie chodníkov.
  7. Vybudovanie detského ihriska.
  8. Postupná výmena autobusových zastávok.
  9. Dobudovanie odvodnenia existujúcich miestnych komunikácií.
  10. Bezbariérový vstup na poschodia v zdravotnom stredisku.

Občania, ktorí by mali nejaký podnetný  návrh alebo pripomienku sa môžu vyjadriť do 30.10.2019 a to prostredníctvom emailu: zakamenne@stonline.sk , alebo svoj písomný podnet môžu doniesť osobne  na sekretariát obecného úradu v Zákamennom. Samozrejme je dôležité prihliadať na finančné možnosti obce a jej schválený rozpočet.

Úradna tabuľa

Obecné oznamy

Osobný údaj

Obrázok

Organizácie a spolky v obci

napiste nam podnet Pošlite nám svoje názory, podnety a pripomienky
Napísať podnet