späť

02.10.2019 Návrh na vydanie stavebného povolenia verejnou vyhláškou "18 VIII Phase Zákamenné" - rekonštrukcia, modernizácia a prístavba Kiosku ČS Slovnaft

Návrh na vydanie stavebného povolenia verejnou vyhláškou na stavbu "18 VIII Phase Zákamenné" - rekonštrukcia, modernizácia a prístavba Kiosku ČS Slovnaft

Úradna tabuľa

Obecné oznamy

Osobný údaj

Obrázok

Organizácie a spolky v obci

napiste nam podnet Pošlite nám svoje názory, podnety a pripomienky
Napísať podnet