späť

06.02.2020 Poľskí a slovenskí gorali v Ujsolach

V partnerskej  obci Ujsoly v Poľsku  sa na sviatok Obetovania Pána – Hromnice konalo slávnostné stretnutie goralov -  „Oddziału Górali Żywieckich Związku Podhalan“ pod heslom „Kolędowanie Górali ponad Granicami”.  Na toto medzinárodné stretnutie goralov v Ujsolach  boli pozvaní nielen zástupcovia poľských goralov ale aj goralov z Oravy. Slovenské obce boli na tomto slávnostnom stretnutí zastúpené starostami obcí: Mgr. Peter Klimčík – Zákamenné, Mgr. Radoslav Kozák PhD. – Novoť, JUDr. Marek Majdiš PhD. – Oravská Lesná,  Ing. Michal Strnál – Oravská Polhora a Ing. Dušan Jendrášik – prednosta mesta Námestovo. Poľskú stranu zastupovali predstavitelia samosprávy, starostovia obcí,  poslanci, predstavitelia Sliezskeho vojvodstva,  veľké množstvo požiarnikov a lesníkov so svojimi štandardami. Na stretnutie prišlo aj  veľa  goralov z poľskej a slovenskej strany v tradičnom kroji, ktorý je charakteristický pre ich obec.  Slávnosť sa začala sv. omšou v kostole sv. Jozefa robotníka v Ujsolach, ktorú koncelobroval biskup bielsko-ziwieckej diecézy Mons. Roman Pindel, spoločne s ďalšími poľskými a slovenskými kňazmi. Počas sv. omše sa celým kostolom niesol spev, modlitby,  čítania či prosby  v goralčine. V homílii sa nám prihovoril ks. Wojciech Pal, ktorý v goralskom nárečí poukázal na bohatstvo a krásu goralskej kultúry, ale aj pravé kresťanské hodnoty. Svojim spevom nás počas celej bohoslužby sprevádzali goralské ľudové hudby z Poľska a Slovenska. Po sv. omši nasledoval koncert v ktorom sme mohli počuť goralské koledy a piesne z obidvoch strán hraníc: Beskid z Oravskej Polhory, Spod Kamennego – Zákamenné, Chudobovci z Oravskej Lesnej, bratia Brodecovci z Novoti, ĽH Kamenčan – Zákamenné, Mlode Juhasy a Skupina troch generácií z Ujsol, bratia Golec z Milowky. Vyvrcholením tejto slávnostnej udalosti bolo spoločné zaspievanie piesne „Goraľu cy či ne zoľ“ a nová hymna   Zwiazku Podhalan pod názvom  „Górali“.  Ďalšia časť slávnosti sa konala v telocvični v Ujsolach, kde sa konal tradičný goralský obrad „Oplatek“ , ktorý sa dodnes zachováva v Poľsku.     Je to obrad, pri ktorom sa oplátky lámu a delia medzi všetkých zúčastnených a tí si navzájom želajú zdravie, Božie požehnanie, šťastie a prosperitu po celý rok.

Foto: gmina Ujsoly, obec Novoť, obec Oravská Polhora

Úradna tabuľa

Obecné oznamy

Osobný údaj

Obrázok

Organizácie a spolky v obci

napiste nam podnet Pošlite nám svoje názory, podnety a pripomienky
Napísať podnet