späť

20.12.2019 Návšteva ministerky školstva

Rabča, Klin,  Námestovo, Zákamenné a Oravská Lesná sa zaradili medzi obce ktoré v utorok 17.12.2019 navštívila ministerka školstva  JUDr. Mgr. Martina Lubyová PhD. Spolu s pani ministerkou k nám zavítali aj poslanci NR SR  - náš rodák JUDr. Tibor Bernaťák, námestovský rodák Ing. Dušan Tittel a prednosta krajského úradu v Žiline Mgr. Michal Lavrík.  V Polyfunkčnom dome kultúry ich  privítal pán starosta, riaditeľ školy, prednosta, učiteľský zbor základnej školy a starostovia okolitých obcí. Žiaci pod vedením Mgr. Zuzany Briššákovej pripravili našim hosťom pásmo vianočných kolied a vinšov. Veľmi zaujímavá bola prezentácia  základnej školy, ktorá veľmi komplexne poukázala na to, čo je pýchou ale aj   problémom školy. Po príhovore pani ministerky  sa rozprúdila živá debata medzi učiteľským zborom, starostami a pani ministerskou. Spoločne prebrali najpálčivejšie problémy, ktoré trápia školy a to je nedostatok priestorov na kvalitné vzdelávanie.

Úradna tabuľa

Obecné oznamy

Osobný údaj

Obrázok

Organizácie a spolky v obci

napiste nam podnet Pošlite nám svoje názory, podnety a pripomienky
Napísať podnet