späť

14.05.2019 Oslava životného jubilea - 100 rokov

Dňa 02.05.2019 sa dožil významného a vzácneho životného jubilea 100 rokov náš spoluobčan  Anton Laššák.
Pán Laššák sa narodil 02.05.1919 v Zákamennom. Po mladosti, ktorú ako vojak prežil na fronte sa vrátil na Slovensko. Oženil sa a s manželkou Martou a vychovali spolu  10 detí. Napriek ťažkému obdobiu, v ktorom žil, nezabudol na svoju vlasť. Usadil sa v rodnej obci, kde sa dožil svojho významného životného jubilea.
Na oslavu  mu prišli zablahoželať  nielen najbližšia rodina, ale aj starosta obce a správca farnosti.
Prajeme  mu z celého srdca nech ho neopúšťa sila a chuť do života.

Dožiť sa radosti kvitnúceho rána
je zázrak milosti, najkrajší dar Pána.
Aj my dnes želáme dobrého zdravíčka
pre Vás od Pána z nebíčka.

Hodiny života krútia sa dokola,
kto sa raz narodil musí ísť do boja.
Ide cez bolesti, ide cez nádeje,
dúfa, že život mu kus šťastia naleje.

A život nalieval na čo mal kto cit, chuť,
každý si usmernil osudu ťažkú púť.
Mnohé chvíle v ušlom žití ťažké boli ako jarmo,
ale človek v srdci cíti, že tie roky nežil darmo.

Vďaka ti, Bože náš, za Vašich sto rokov,
za dopriatych neskutočne veľa krokov.
Vykročte  zvesela na ďalšiu žitia púť,
život aj v zrelosti môže mať sladkú chuť.

Úradna tabuľa

Obecné oznamy

Osobný údaj

Obrázok

Organizácie a spolky v obci

napiste nam podnet Pošlite nám svoje názory, podnety a pripomienky
Napísať podnet