Oficiálna stránka obce

Oficiálna stránka obce

Valentínska kvapka krvi 2018


V rámci kampane "Valentínska kvapka krvi" sa 12.3.2018 uskutočnil odber krvi ktorého sa zúčastnilo77 darcov. Z toho bolo naplnených 70 krvných vakov. Z celkového počtu realizovaných 70 odberov bolo 37 žien a 33 mužov. Tento odber mal jeden zaujímavý rekord a to počet prvodarcov - 20. Darovať krv prišlo 54 Zákamenčanov, 7 darcov z Oravskej Lesnej, 6 darcov z Novoti, 2 z Námestova a 1 darca z Hlohovca. 

Zaujímavé je aj rozdelenie prvodarcov: - 15 prvodarcov zo Zákamenného, 2 z Oravskej Lesnej, 2 z Novoti a 1 z Hlohovca.

Rozdelenie darcov podľa krvných skupín:

 O +   22
 O -     5
 A +   18
 A -    2
 B +   12
 B -    4
 AB +    5
 AB -     2
 Spolu  70

Najbližšie odbery v Zákamennom: 21. máj 2018      10. september 2018            10. december