späť

09.10.2020 Jednoduché pozemkové úpravy Florková Jama

Zverejnenie Návrhu všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v rámci jednoduchých úprav v katastrálnom území Zákamenné, lokalita Florková Jama podľa  § 10 ods. 4, zákona 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách, v znení neskorčích predpisov a dokumentu vydaného Okresným úradom Nádmestovo, pozemkovým a lesným odborom pod č. OU-NO-PLO1-2020/001102 zod dňa 8.10.2020.

Zverejnenie všeobecných zásad funkčného usporiadania územia

Technická správa 

Úradna tabuľa

Obecné oznamy

Osobný údaj

Obrázok

Organizácie a spolky v obci

napiste nam podnet Pošlite nám svoje názory, podnety a pripomienky
Napísať podnet