späť

07.12.2018 S gymnastikou hravo - zdravo

Projekt „S gymnastikou hravo – zdravo“ je zameraný na voľnočasové športové gymnastické aktivity detí z obce Zákamenné a spádových obcí. V súčasnej dobe veľa detí presedí celý čas pred počítačom alebo televíziou. Veľmi málo sa hýbu, strácajú vzťah k športu, deti bývajú často choré, ochabuje im svalstvo, majú zlé držanie tela a skrátené svaly. Nuda a záhaľka ich láka združovať sa do rôznych skupín, kde sa učia fajčiť, používať alkohol a zvyšuje sa vandalizmus. Je veľmi dôležité motivovať deti už v mladšom školskom veku, aby našli vzťah k pohybu, a naučili sa ho mať radi.

V obci Zákamenné funguje Gymnastický klub, ktorý je jediný svojho druhu v tejto lokalite. Venuje sa rozvíjaniu športových gymnastických aktivít u detí. Cez projekt „S gymnastikou hravo – zdravo“ sme nakúpili didaktické pomôcky, ktoré slúžia všetkým deťom, pre rozvíjanie ich pohybových zručností. Nové pomôcky ich motivujú k radostnému športovaniu, vytvárajú pozitívny vzťah k pohybu. Súčasťou gymnastiky nie sú len skoky a saltá, ale hlavne aktívny pohyb: skoky na švihadle, trampolíne, pohyb s loptou, so stuhami, tanec s rôznym gymnastickým náčiním, kotúľ, mlynské kolo, preskok cez švédsku debnu, skákanie vo vreciach, beh okolo kužeľov, chôdza po kladine. Zakúpením športových didaktických pomôcok, chceme dosiahnuť, aby sa deti radi hýbali, chceme im nenásilnou formou ukázať, že pohyb môže byť hravý a zaujímavý. U detí predpokladáme, že sa im zlepší zdravotný stav, budú veselšie, otužilejšie, sebavedomejšie, šport pre nich nebude strašiak, nadviažu nové sociálne kontakty s inými deťmi. Zlepší sa im držanie tela, koordinácia pohybov. Na nákup didaktických športových potrieb prispel Žilinský samosprávny kraj sumou 900 EUR.

"Spolufinancované s podporou Žilinského samosprávneho kraja."

Úradna tabuľa

Obecné oznamy

Osobný údaj

Obrázok

Organizácie a spolky v obci

napiste nam podnet Pošlite nám svoje názory, podnety a pripomienky
Napísať podnet