Základné info
Vedenie TJ Tatran
Stanovy TJ Tatran
Darujte nám 2%
 • tlacivo 2% dane


  Kluby TJ Tatran
  Futbal
  Bedminton
  Bedminton na FB
  Gymnastika
  Florbal
 • Telovýchovna Jednota Tatran Zákamenné

  Informácie:
  IČO: 00592170
  DIČ: 2020574347
  číslo účtu: SK9509000000000321486072
  e-mail: tjtatranzakamenne1990@gmail.com

  adresa pre doručovanie :
  Telovýchovná Jednota Tatran Zákamenné
  Zákamenné 1346, 029 56

  športové kluby TJ Tatran:
 • futbalový klub
 • bedmintonový klub Zakamenské Levy
 • gymnastický klub GK Zákamenné
 • stolnotenisový klub
 • florbalový klub
 • volejbalový klub
 • šachový klub
 • hokejovy oddiel