Prihlásiť sa:

O nás
Oznamy
Aktivity
Foto
Dokumentácia

 

KaM

  Kresťanské združenie detí a mládeže Zákamenné (KaM) je spoločenstvo mladých ľudí, ktorí sa rozhodli robiť niečo s deťmi, pre deti a mladých. Toto spoločenstvo už existuje  od januára 2013, lenže neoficiálne. V júni 2013 sa mladí z obce rozhodli dať názov a vymyslieť logo, pretože sa chceli pri akciách, ktoré organizovali, prezentovať pred obcou i verejnosťou. Prečo  KaM?  Toto naše meno má dva významy, prvý je ten, že každý z nás si môže položiť otázku: Kam? Kam kráčať, kam ísť,  k akému cieľu viesť naše deti. Vždy sa rozhodnúť pre ten správny smer. V druhom rade KaM ako kresťanstvo a mládež. (K - kresťanstvo a M- mládež).
 

KaM vo všetkých svojich akciách spolupracuje s eRkom. Spolupracuje taktiež s obecným úradom, ktorý nám pomáha po finančnej stránke a tiež s farským úradom. Na akciách, ktoré organizujú tieto spoločenstvá sa môžu zúčastniť deti, mladí i starší z našej obce, ale aj obcí susedných. Deti sa môžu zúčastniť výletov a akcií od výmyslu sveta ako napríklad tvorivých dielní, výletov do prírody, rôzne spoznávacie akcie...

          Deti sú našou budúcnosťou, robme pre ne to najlepšie, aby oni mohli robiť niečo podobné ďalšej generácii. Bude to veľkým prínosom pre obec, farnosť, ale aj pre samotných ľudí.

Veronika Kudlová, 0949 377 237, kudlova.veronika@gmail.com, Zdenka Grofčíková, 0908 878 435, Helenka Serdeľová, Andrea Telúchová a všetci, ktorí chcú pomáhať 

smiley

 

 

Erko Zákamenné   

Erko v Zákamenom začalo fungovať v roku 2006 pod vedením Mgr. Marty

Janoťákovej. Postupom času v erku pôsobili mnohí animátori, ktorí organizovali a naďalej

organizujú tvorivé dielne, dni radosti, vypni telku zapni seba, bodka za prázdninami,

diskotéky, párty, maškarný ples, sánkovačky, turistiku ku krížom a kaplnkám, výlety,

podujatia a mnohé zaujímavé aktivity pre deti.

Erko spolupracuje: - s obecným úradom

- farským úradom

- základnou školou

- Kresťanským spoločenstvom detí a mládeže v Zákamenom

- Fórom života

- s rodičmi detí

Organizácia

Erko v Zákamenom patrí do oblastného centra Biela Orava, ktoré vedie Ing. Mária

Rusnáková.

Zodpovedná osoba farnosti: Bc. Martina Beňušová, 0915 242 691, benus8653@post.sk

V Zákamenom sú aktívne tri stretká:

Erkosuprové deti: vedúca - Aneta Janíková

 Počet detí a miesto stretiek: 20, erko miestnosť

Lienky: vedúca: Bc. Michaela Janoťáková

 Počet detí a miesto stretiek: 18, Oravice - rodinný dom u Kurekovcov

Poklady mladší : vedúca - Monika Beňušová

 Počet detí a miesto stretiek 22, Vyšný koniec 622

 Poklady starší: vedúca: Viktória Dibdiaková

 Počet detí a miesto stretiek: 17 Vyšný koniec – stará chalupa u Beňuša

Animátori:

Mgr. Viera Balúnová – zodpovedná osoba - Dobrá novina

Mgr. Eva Smolárová – zodpovedná osoba - Sviečka za nenarodené deti

Pomocní animátori: Magdaléna Dibdiaková, Darina Janetová, Ivana Štepančíková, Ján

Florek, Anička Pavelková, Kristína Ľubová, Gabika Večerková, Alena Kocúrová,

Stretká bývajú jedenkrát za týždeň a vedú ich animátori, ktorí majú nad 18 rokov a 3- 4 ročnú

skúsenosť s vedením spoločenstva. Témy a nápady na jednotlivé stretká získavame z webovej

stránky erka a metodicko-informačného časopisu LUSK. Stretko začíname modlitbou a po nej

nasleduje daná téma, ktorú prezentujeme zaujímavým a pútavým spôsobom, aby deti neboli

moralizované, ale aby prostredníctvom vlastného zážitku pochopili význam a zmysel viery.

Naším cieľom je vytvoriť spolu s deťmi spoločenstvo založené na kresťanských hodnotách.

Ak máš záujem rozvíjať a patriť do spoločenstva erka, ktoré sa snaží vytvárať kresťanské

spoločenstvo, tak neváhaj a ozvi sa! Radi ťa prijmeme medzi seba a radostnou cestou viery

budeme spolu kráčať malí i veľkí.

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Copyright www.zakamenne.sk - admin